Hari Guru 25 November 2020


Kesenian

Kesenian


Aksi para Penari Indian oleh Pandu dari Amerika Serikat di Balaikota Solo, 14 Mei 1956


The action of Indian Dancers by Pandu from the United States at Solo City Hall, May 14th, 1956

Walikota Surakarta bersama Pandu Penari Indian dari Amerika Serikat dan Mr Tom Two Arrow di Balaikota Solo, 14 Mei 1956


The Mayor of Surakarta with Pandu Indian Dancer from United States and Mr Tom Two Arrow at Solo City Hall, May 14, 1956